Also available in: English | Català | Deutsch | Español | Français | Italiano | Malayalam | Polski | Portuguese | Slovenian | Svenska | 简体中文 | मराठी

KDE 4.1 lanserad

KDE-projektet lanserar förbättrat skrivbord och applikationer till minne av Uwe Thiem.

29 juli, 2008 (INTERNET). KDE Projektet tillkännager stolt KDE 4.1. Det här är den andra funktionella versionen i KDE4-serien och innehåller ett antal nya applikationer och ny funktionalitet baserade på KDE4:s grundpelare. KDE 4.1 är den första versionen i KDE4-serien där PIM-sviten KDE-PIM ingår. KDE-PIM består av epostklienten KMail, planeringsverktyget KOrganizer, RSS-läsaren Akregator, nyhetsklienten KNode och flera andra komponenter, alla integrerade i Kontact som är ett skal för alla KDE-PIM applikationer. Det nya skrivbordshanteraren Plasma har vuxit till sig ordentligt, så pass att det är redo att ersätta KDE3:s skrivbord för de flesta vanliga användare. Som i alla föregående versioner av KDE har mycket tid lagts ner på att förbättra de underliggande ramverken och biblioteken.
Dirk Müller, en av KDE:s release managers har sammanställt följande siffror: "Totalt har 20803 incheckningar och 15432 översättningsincheckningar gjorts under arbetet med KDE 4.1. Utöver detta har nästan 35000 incheckningar skett i olika arbetsgrenar av vilka en del har mergats in i KDE 4.1. Enligt Müller har KDE:s sysadmins skapat upp 166 nya SVN-konton för utvecklare under arbetet med KDE 4.1.